אודות InSiteOut

המטרה שלנו היא לשנות את צורת העבודה בכל הנוגע לפיתוח מערכות ווב וביסוס ההבנה כי מדובר בהשקעה.
מערכת ווב הינה סניף הדגל של בית העסק במרחב הווירטואלי וכי יש להתייחס אליו באותה רצינות כמו סניף הדגל במרחב המוחשי.