Everybody – סטיקר מרחף

פילטר סטיקר שאפשר להתאים את המיקום והגודל שלו.
פילטר העובד על שתי המצלמות.
מתאים גם לפייסבוק וגם לאינסטגרם