YUL’S STUDIO

מעצבת גרפית ומאיירת, פועלת בעיקר מחוץ לישראל עם קהל לקוחות אקלקטי ובינלאומי.
לקוחה קיימת החל מאוגוסט 2018.

אתר תדמית מורכב, בעל 3 מערכות תפעול שונות, אך עם זרימה וסינרגיה בין שלושתן כך שהגולש אינו מרגיש בכך.