עשי זאת בעצמך – מיזם חדשני לביטול ההבדלים בין המגדרים