לקוחות נבחרים

אנחנו לא סתם אומרים שאנחנו הגב שלכם לכל המערכות הטכנולוגיות שלכם. כמובן כל עוד תרצו בכך.
ריכזנו כאן, את הלקוחות שבטחו בנו ביותר בלפחות 3 פרוייקטים לאורך השנים.
או פרוייקטים מורכבים במיוחד שעבודת הפיתוח לקחה יותר מהזמן הממוצע לאותו פרוייקט.
כמובן שכל הפרוייקטים, של כל הלקוחות, גם כאלו שנעזרו בנו לפרוייקט או שניים, נמצאים ברחבי האתר בהתאם לסוג הפרוייקט.