מן התקשורת

אנחנו יודעים כשאנחנו עושים משהו טוב, כשמתחילים לדבר עלינו…
אספנו כאן מקבץ כתבות עלינו מהתקשורת
(ויש עוד כמה שיתפרסמו בקרוב…)