פיתוח ל-Giphy

פיתוח סטיקרים וגיפים, מותאמים למהות המותג, הערכים, והשפה הגרפית. כאלה שכל העולם יכול להשתמש בהם וכל שימוש כזה מתורגם טכנולוגית כערך חיובי עבור כל הנכסים שלכם.
הן מועלות על מערכת הגיפים העולמית – Giphy ומתעדכנות לכל מקום בו המערכת מחוברת.
תהליך הפיתוח כולל ליווי עד לקבלת חשבון עסקי מותאם, וכמובן שמירה עליו לאורך כל תהליך העבודה שלנו יחד.