פיתוח סטיקרים לוואטסאפ

פיתוח סטיקרים לוואטסאפ, מותאמים למהות המותג, הערכים, והשפה הגרפית.
המדבקות, יכולות להיות מונפשות, או קבועות.