שירותים משלימים

פסקת הסבר
עם תוספת על כך שחלק מהדברים כלולים במחיר וחלק בתוספת תשלום