תנאי תשלום

פגישות ותהליכים ראשוניים ללא חוזה נפרד

 1. תשלום דרך האתר הוא רק באשראי/ פייפאל/ ביט/ פייבוקס.
 2. במידת הצורך, למוצרים מסויימים כדוגמת פילטר לסטורי, תיתכן תוספת תשלום.
 3. ניתן לשלם את יתרת התשלום במזומן/ העברה בנקאית/ צ’קים/ אשראי.
 4. המוצר עצמו לא ימסר לפני הסדרת כל התשלום.
 5. אופן התשלום בסכום מתחת ל-5,000 שקלים – תשלום אחד.
 6. כנגד ביצוע כל תשלום תשלח קבלה.
 7. במידה במהלך זמן ביצוע התשלום, יוגדר הקבלן כ”עוסק מורשה” יעודכן המזמין ויחוייב בתוספת תשלום המע”מ רק עבור התשלומים אשר יכובדו לאחר שינוי ההגדרה הנ”ל.

פגישות ותהליכים מתקדמים הכוללים חוזה נפרד

 1. עם החוזה יקבל המזמין חשבון עסקה.
 2. ניתן לשלם במזומן/ העברה בנקאית/ צ’קים/ אשראי/ פייפאל.
 3. אופן התשלום יכול להיות
  1. תשלום אחד
  2. עד 4 תשלומים שווים ועוקבים (צ’קים – מראש או אשראי בלבד).
 4. כנגד כל תשלום תשלח קבלה.
 5. במידה במהלך זמן ביצוע התשלום, יוגדר הקבלן כ”עוסק מורשה” יעודכן המזמין ויחוייב בתוספת תשלום המע”מ רק עבור התשלומים אשר יכובדו לאחר שינוי ההגדרה הנ”ל.

סיום התקשרות, ביטולים והחזרי תשלום

 1. במידה ויבקש המזמין לסיים את ההתקשרות עם סיום החוזה או לפניו, עליו יהיה לבקש את סיום ההתקשרות בכתב.
 2. מוסכם בזאת כי אם יבחר המזמין להפסיק את ההתקשרות ו/או לא יעמוד בתשלום התמורה מסיבה כלשהי, יחוייב המזמין בסכום התמורה המלא כאילו עשה שימוש עד סוף תקופת ההתקשרות הרשומה לעיל.
 3. החזר תשלום במידה ויהיה כזה, יבוצע עד ה10 לחודש העוקב ליום אישור ההחזר.
 4. עם ההחזר תשלח קבלת זיכוי, המזמין מחוייב לאשר את קבלת הזיכוי ולהחזירה חתומה ועם תאריך. במידה ולא יחוייב בתשלום בחזרה.